The best Side of תגיש לי

בינתיים אולי זה זמן טוב לעשות הפסקה עם השירות של אינטרנט לאיי-פד. זה ממש בגדר מותרות. מחיר גבוה לשלם בשביל גישה לאינטרנט מעוד מחשב.

בואי ניגע בנקודה אחת שנראה לי שאנחנו מסכימות עליה- פלאפונים לילדים :

היתה לו מוטיבציה גבוהה להצליח, הוא היה אחראי על הדרך ועל התוצאה כשהמורה שלו מלווה אותו ומדריך.

דודו אהרון ונטלי לוי עוד שבוע מתחתנים והנה מה שהולך לקרות שם

אני רק יכולה לנחש שזה בגלל שאתה מתקרב לפנסיה ופוחד שלא יהיו פה מספיק צעירים להבטיח את קיומך.

) על משהו מועד לפורענות כמו טלפון (ככל שיוקרתי ככה מיועד להיגנב, קטן ויכול ליפול, ממשק מסך מגע = שביר או פחות more info עמיד כמוצר).

לפני שמפעילים את הביטוח:איזה פטנט יעזור לכם לתקן לכם את הדלת?

אני יודע שהלמ"ס מנסה לסובב כל מיני נתונים, ויש לי מה לענות -

לא הכל אפשר לשנות: כשהמפורסמות מראות לנו שגם להן יש "פגמים"

אבל הנקודה היא שאתה לא יכול להשוות חברה צעירה ורעבה שמשוועת ללקוחות לחברה מבוססת שלא מנסה להיות הכי זולה שיש.

(בעקבות השרשור על "כדאיות" המעבר לחיים באוסטרליה ועוד כמה כאלה שהיו כאן)

"הבימה" מפתיעה: "גבעת חלפון אינה עונה" והצגה על הרוצח שמעון קופר

לא תחנך אותם, לא עצרו את המנהלים עד היום, קשה לי להאמין שזה יקרה בעתיד....גולן ואחרים מחכים לך.

כי נותן שירות שמסתיר מוקשים בחוזה, הוא מישהו שאני מעדיף לא לעשות איתו עסקים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *